Tóc mái giả-mái thưa da đầu 3kẹp

1,500,000

Tóc mái giả-mái thưa da đầu có đường ngôi

tóc thật 100% bao màu theo yêu cầu

Hướng dẫn đo size đầu
- Tư vấn trực tiếp qua -