cạp đuôi ngựa 50cm

5,000,000

cạp đuôi ngựa làm dài và dày phần đuôi tóc

bao màu theo yêu cầu

Hướng dẫn đo size đầu
- Tư vấn trực tiếp qua -