cạp đuôi ngựa 70cm đuôi nhọn

7,000,000

cạp đuôi ngựa làm dày và dài đuôi tóc

bao uốn,duỗi,nhuộm theo yêu cầu

Hướng dẫn đo size đầu
- Tư vấn trực tiếp qua -