Phiếm chữ U dài 60cm xoăn

7,000,000

Phiếm chữ U làm dài và liền tóc từ tóc thật 100%

Hướng dẫn đo size đầu
- Tư vấn trực tiếp qua -