Phiếm kẹp-phiếm chữ U 60cm

7,000,000

Phiếm kẹp – phiếm chữ u 60cm dành cho tóc ngắn,tóc lỡ…

Hướng dẫn đo size đầu
- Tư vấn trực tiếp qua -